Bij DES zijn we voortdurend op zoek naar manieren om talent te koesteren en te ontwikkelen. Ons recente evenement, waarin we de nominaties van onze jaarlijkse interne erkenning aankondigden, was een perfect voorbeeld van hoe onze inspanningen vruchten afwerpen. Het was een bijzonder trots moment toen we bekendmaakten dat onder de vijf genomineerden, drie uitzonderlijke stagiaires waren: Burcu Sahin, Brendan Galina Fortes en Nuri Mizrak.

Ons stageprogramma bij DES is ontworpen om jong talent de kans te geven zich te ontwikkelen in een professionele omgeving. We bieden niet alleen een platform voor praktische ervaring, maar streven er ook naar om een diepgaand inzicht te geven in onze bedrijfscultuur en industriepraktijken. Dit programma is een essentieel onderdeel van onze toewijding om toekomstige leiders en innovators te vormen.

Burcu, Brendan en Nuri hebben hun tijd bij DES optimaal benut. Hun verhalen zijn een inspiratie voor ons allemaal. Ze hebben zich onderscheiden door hun uitzonderlijke prestaties, professionele houding, en vooral hun gedisciplineerde benadering van elk project waaraan ze hebben gewerkt. Hun nominatie is een bewijs van hun harde werk en de positieve impact die ze hebben gehad op onze organisatie.

Deze nominaties versterken ons geloof in de kracht van ons stageprogramma. Ze illustreren hoe met de juiste begeleiding en ondersteuning ieder talent kan en zal bloeien. Het is een bevestiging dat onze inspanningen om een voedende en leerzame omgeving te bieden, vruchten afwerpen.

We zijn meer dan trots om deze mijlpaal te vieren en erkennen de harde inspanningen van al onze genomineerden, met een speciale focus op onze drie stagiaires. Hun prestaties benadrukken niet alleen de kracht van onze stageprogramma’s, maar tonen ook aan hoeveel waarde deze jonge professionals toevoegen aan ons bedrijf.

We nodigen onze lezers uit om ons te volgen op onze reis terwijl we blijven investeren in de volgende generatie professionals. Laten we samen blijven streven naar uitmuntendheid!

#StagiaireSuccessen #ToekomstigeLeiders #TeamDES #DES #beveiliging #Rotterdam #DESbeveiliging