De komst van digitalisering is dat eigenlijk een gevaar voor traditionele beveiliging in Nederland?

Digitalisering brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee, ook op het gebied van beveiliging. Aan de ene kant maakt technologie het mogelijk om effectievere beveiligingsmaatregelen te implementeren. Aan de andere kant kunnen digitale systemen ook kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Traditionele beveiligingsmethoden moeten dus aangepast of aangevuld worden om de nieuwe risico’s die met digitalisering komen, aan te pakken. Vanuit Dutch Empire Security zien we dat dus niet per se als een gevaar, maar wel als een uitdaging die aandacht vereist.

#Digitalisering #BeveiligingsUitdagingen #Cyberaanvallen #TraditioneleBeveiliging #TechnologieKansen #BeveiligingsInnovatie #NieuweRisicos #DESvisie #DigitaliseringNL #AanpassenEnAanvullen